Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου

qode interactive strata

Εξωτερικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες

Εξωτερικός Συνεργάτης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

anagnouev@yahoo.gr

Ο Ευάγγελος Ανάγνου σπούδασε Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε με υποτροφία του ΙΚΥ μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ειδίκευση: εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνικός αποκλεισμός,  υποειδίκευση: εκπαίδευση στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στη διά βίου μάθηση. Εργάζεται ως Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» στη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Επιστήμες της Αγωγής» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ. Έχει εργαστεί στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ως μέλος της Ομάδας Έργου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,  όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι μέλος του Υπομητρώου Εμπειρογνωμόνων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση και αξιολόγηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Έχει επιμορφώσει εκπαιδευτές ενηλίκων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής, της οργάνωσης και διοίκησης δομών δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και του σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων  δια βίου μάθησης. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Κείμενά του συμπεριλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό της Θεματικής Ενότητας «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Bιογραφικό