Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος

Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών

Παν. Δυτικής Αττικής


Ο Δρ. Ι. Κουμπούρος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) με εξειδίκευση στην Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Πληροφορική Υγείας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) από το ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ έχει αποκτήσει Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα», με τη συμμετοχή των Ε.Μ.Π, Παν. Πειραιώς, Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ), ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και πτυχίο (BSc) από τα ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Έχει εκλεγεί στην βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στο ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής από το 2003, ενώ έχει διδάξει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής τεχνολογίας και Επικοινωνίας και ως Έκτακτος Καθηγητής στα ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Αυτοματισμού. Ο κ. Κουμπούρος είναι επίσης Καθηγητής/Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρησης Έργων και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ σε θέματα (α) Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, (β) Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας και (γ) Διοίκηση και Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ο κ. Κουμπούρος έχει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση νοσοκομείων και την χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας. Έχει διατελέσει Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Διευθυντής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ. Έχει επίσης πολυετή εμπειρία στην διοίκηση οργανισμών και έχει εργαστεί ως σύμβουλος και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης σε πολυάριθμες εταιρίες και οργανισμούς. Επί σειρά ετών ήταν επιστημονικός συνεργάτης-ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ έχει εργαστεί και στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών. Ήταν επίσης ιδρυτής και μέτοχος σε πολυάριθμες εταιρίες με αντικείμενο τις τηλεματικές εφαρμογές και τις ΤΠΕ. Ήταν επίσης τακτικό Μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου Περιστερίου και εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου Περιστερίου και Διευθυντής του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου.

Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται οι τομείς της Βιοϊατρικής τεχνολογίας, της εφαρμογής των ΤΠΕ στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική δικτύωση, ο σχεδιασμός και η διαχείριση συστημάτων υγείας, καθώς και η στρατηγική διοίκηση και η χάραξη πολιτικής στην υγεία.

Ο Δρ. Κουμπούρος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην άντληση, συντονισμό, διαχείριση και οργάνωση κοινοτικών κονδυλίων για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Έχει συμμετάσχει σε άνω των 40 τέτοιων έργων.

Είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ». Είναι αξιολογητής και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (expert) τόσο για την Ε.Ε. σε θέματα ehealth όσο και για την Ελλάδα σε μεγάλο πλήθος αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει υπάρξει επίσης ανεξάρτητος Αξιολογητής (Peer-Reviewer) για την Ε.Ε. σε πολλά χρηματοδοτούμενα έργα ανά την Ευρώπη και αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και μέλος της λίστας των ειδικών (expert) της Ε.Ε. για περιορισμένες προσκλήσεις σε ποικίλες θεματικές ενότητες.

Ο κ. Κουμπούρος είναι επίσης υπεύθυνος για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ανάπτυξη και πολιτισμική προσαρμογή στα ελληνικά της κλίμακας αξιολόγησης και μέτρησης της αναπηρίας WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule 2.0).

Ο Δρ. Κουμπούρος ήταν επί σειρά ετών:

  • Πρόεδρος της 6ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνομώνων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών

  • Πρόεδρος της 5ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνομώνων, του Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών

  • Τακτικό μέλος στο Ανώτατο Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Εσωτερικών

  • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) για διάφορα έργα και προσκλήσεις (π.χ. ICT4Growth, Διοικητική Μεταρρύθμιση, κα)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://users.teiath.gr/ykoump/index.html