Δρ. Πόλκας Λάμπρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1957) και εργάζεται για 35 χρόνια στη δημόσια μέση εκπαίδευση, σήμερα με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φιλολόγων. Μετά τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στην ελληνική φιλολογία (1978-1981: ΕΚΠΑ), πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στην κλασική φιλολογία (1999: ΑΠΘ) και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του στην ηλεκτρονική μάθηση (2008: Πα.Πει).

Δίδαξε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ «Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών» (2004) και στο ΔΠΜΣ του ΠΑΔΑ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Χειμ & Εαρ. Εξ. 2018-2019). Εξάλλου, με την ιδιότητα του επιμορφωτή φιλολόγων Β΄ επιπέδου δίδαξε στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ και της ΑΣΠΑΙΤΕ (2007-2008), στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». Επίσης, με την ιδιότητα του πιστοποιημένου επιμορφωτή εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου, δίδαξε περιοδικά σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Αθηνών κατά τα έτη 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 και 2019 (επίπεδα: Β2 και Β1). Τέλος, δίδαξε ως επιμορφωτής στο Πρόγραμμα «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2011).

Έχει συμμετάσχει: σε επιστημονική ομάδα για τη σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για επιμορφωτές ΤΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (2006-2007), στο ερευνητικό και συγγραφικό πρόγραμμα του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας «Δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της γλωσσικής αγωγής και συμπεριφοράς στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση, με έμφαση στο Λύκειο-υπόδραση 5: «Προβλήματα γλώσσας στην ενδογλωσσική και διαγλωσσική μετάφραση»» (1998-2000), στο ερευνητικό και συγγραφικό πρόγραμμα «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (2004-2008)· στη σύνταξη μεθοδολογικού πλαισίου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη γλωσσική διδασκαλία, στη μεθοδολογία και τις διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα γλωσσικά μαθήματα, καθώς επίσης στη σύνταξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και μαθησιακών δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (2010 -2015).

Ικανό μέρος δημοσιεύσεων, σε ψηφιακή μορφή, φιλοξενούνται σήμερα στην κεντρική σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://old.greek-language.gr/aboutdigitalschool), στον «Ηλεκτρονικό του Κόμβο» (http://www.komvos.edu.gr/), στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html), στην «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση» (http://www.greeklanguage.gr /digitalResources /ancient_greek/ history/index. html), στον «Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας» (http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclo pedia/index.html) και στον «Πρωτέα» (http://proteas.greek-language.gr/).

Έχει, τέλος, συμμετάσχει στη σύνταξη τριών βιβλίων, ενώ έχει δημοσιεύσει κείμενα και εισηγήσεις συνεδρίων σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά συνεδρίων, καθώς επίσης άρθρα σε περιοδικά για φιλολογικά και γλωσσικά θέματα, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες.

Αναλυτικό Βιογραφικό