Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη

Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Παν. Δυτικής Αττικής


Η κα Σιδηροπούλου-Κανέλλου έχει Δίπλωμα Ψυχολογίας 1ου Κύκλου (DEUG) από το Πανεπιστήμιο Παρισίων VIII (1982), Δίπλωμα (LICENCE), Kλινικής Ψυχο-παιδαγωγικής, Εφαρμοσμένης στην Εκπαίδευση (1983), και Πτυχίο (MAITRISE), Kλινικής Ψυχο-παιδαγωγικής εφαρμοσμένης στην Εκπαίδευση (1984) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έλαβε Μεταπτυχιακό, Δίπλωμα Ερευνητικών Σπουδών (DEA), στις Παιδαγωγικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Παρισίων VIII (1985) και Διδακτορικό, από το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (2002).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ερευνητικά Προγράμματα ως Επιστημονική Υπεύθυνη και ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Έχει επιβλέψει περισσότερες από διακόσιες (200) πτυχιακές εργασίες στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας. Το περιεχόμενο αρκετών εργασιών αποτέλεσε αντικείμενο ανακοινώσεων σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια με κριτές. Από το 1986-1998 ήταν έκτακτη επιστημονική και εργαστηριακή συνεργάτης στη βαθμίδα Καθηγητού Εφαρμογών και Επίκουρου Καθηγητή αντίστοιχα διδάσκοντας μαθήματα που άπτονται του γνωστικού αντικείμενου της. Το 1998 εκλέχθηκε Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας». Το 2003 εκλέχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια και από το 2013 κατέχει τη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Έχει διδάξει στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής στη κατεύθυνση, Προγραμματισμός Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Πρώτη Παιδική Ηλικία για το μάθημα: «Εκπαιδευτικές διαδικασίες μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο» του ΑΠΘ. Έχει πλούσιο διοικητικό. Ήταν επόπτης Μεταπτυχιακών σπουδών (εξωτερικού), μέλος εξεταστικής επιτροπής στην αξιολόγηση και επιλογή φοιτητών Μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό από το 2004-5 έως 2010-11, πρώτο μέλος της επιτροπής αναγνώρισης πτυχίων αλλοδαπής, διορθωτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ειδικότητα Παιδαγωγικών (ΑΣΕΠ), 2001, 2003. Επιπλέον, είναι μέλος της συντακτικής – επιστημονικής επιτροπής από το 1994 έως σήμερα (περιοδικό «Αρχεία» ΕΨΨΕΠ», με περιεχόμενο Ιατρικών θεμάτων, Ψυχολογικών και Παιδαγωγικών, εκδότης Εταιρεία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού).

Είναι Διευθύντρια του Β’ Τομέα Ιατροπαιδαγωγικών μαθημάτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής από το 2011 έως και σήμερα. Στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο της είναι ένα (1) βιβλίο, δεκατρία (13) άρθρα σε περιοδικά με δείκτη απήχησης και βαθμού σημαντικότητας, είκοσι μία (21) δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους με κριτές, κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερες από ογδόντα ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια με το σύστημα κριτών, τέσσερις (4) μεταφράσεις/επιμέλειες βιβλίων και προλογίσεις. Το δημοσιευμένο έργο της έχει πολλές ετεροαναφορές.

Το πλήρες βιογραφικό σημείωμα βρίσκεται πατώντας εδώ.