Παπαγεωργίου Ευσταθία

qode interactive strata
Μέλη ΔΕΠ

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

efipapag@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://profiles.uniwa.gr/efipapag

Η Ευσταθία Παπαγεωργίου, Ph.D., M.Sc. είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός, (1989, Τμήμα Μαθηματικών – ΑΠΘ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (2000, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ) και Διδακτορικού Διπλώματος στα Μαθηματικά (2004, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ). Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Από το 2019 είναι  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  Από το 2019 επίσης,  είναι Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΠΑΔΑ καθώς και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Αξιοπιστία και Ποιοτικός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR». Επιπλέον, από το 2017 είναι Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων». Από το 2016 είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου στα Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ενώ είναι και επιστημονικά υπεύθυνη σε δύο Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΔΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των επιστημονικών πεδίων Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Βιοστατιστικής – Ιατρικής Στατιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, Πολυμεταβλητής Ανάλυσης, Στάθμισης Στατιστικών Εργαλείων, Αξιοπιστίας Συστημάτων, Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Στοχαστικών Διαδικασιών, Θεωρίας Ουρών, Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης, Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων, Εξόρυξης Δεδομένων, Μετα-ανάλυσης και Τεχνολογιών Εκπαίδευσης. Η Δρ Παπαγεωργίου έχει συγγράψει 40 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με σημαντικό δείκτη απήχησης, και πάνω από 30 σε Συλλογικούς Τόμους Διεθνών Εκδοτικών Οίκων και Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων με το σύστημα των Κριτών. Είναι επίσης συγγραφέας τεσσάρων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Είναι μέλος συντακτικής ομάδας επιστημονικών περιοδικών, μέλος οργανωτικής επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων και κριτής σε 24 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με σημαντικό δείκτη απήχησης. Το επιστημονικό της έργο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και συγκεντρώνει πάνω από 500 ετεροαναφορές (h -index 11) ενώ είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά Διεθνή Συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα ως κύρια ή συνεργαζόμενη ερευνήτρια, ως Επιστημονικά Υπεύθυνη σε 6 και έχει επιβλέψει πλήθος πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών ενώ είναι επιβλέπουσα σε τρείς διδακτορικές διατριβές.

Κατεβάστε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα από την προσωπική μου ιστοσελίδα.