Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Για την έκδοση ακαδημαϊκή ταυτότητας (φοιτητικό πάσο) απαιτείται η εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://academicid.minedu.gov.gr/

Ύστερα από την εγγραφή σας ως μεταπτυχιακός φοιτητής η Γραμματεία του ΔΠΜΣ πιστοποιεί τα στοιχεία σας και μπορείτε να παραλάβετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα από το σημείο που έχετε επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF