Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες

Κωδικός Μαθήματος:

MYK.3.3.1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος