Ειδίκευση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΜΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ (ΜΥΚ.4.2.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Δρ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I Παρουσίαση Προγράμματος & Φορέων
  1η δράση σε Φορείς: 5/122022 έως 9/12/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Σύγχρονες έννοιες & προσεγγίσεις στο Σχολείο: διαπολιτισμική εκπαίδευση.
  2η δράση σε Φορείς: 12/12/2022 έως 16/12/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Το Σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα: υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο και ο ρόλος τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών με μειωμένη λειτουργικότητα.
  3η δράση σε Φορείς: 19/12/2022 έως 23/12/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Τμήμα Ένταξης στο Σχολείο: η διαφοροποίηση στη διδασκαλία για τους χαρισματικούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (ΜΕΚ.4.2.2.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Μικροδιδασκαλία – Σχεδιασμός και Πραγματοποίηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Ανάλυση και πρακτική εφαρμογή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών 20 λεπτών – Σχολιασμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών 20 λεπτών – Σχολιασμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών 20 λεπτών – Σχολιασμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00-21:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών 20 λεπτών – Σχολιασμός