Πιστοποίηση Επάρκειας Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων του προγράμματος, δικαιούνται να λάβουν από το ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ που αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ..
Περισσότερα...